Outplacement
 

Outplacement

Mensen en organisatie zijn voortdurend in beweging, veranderen en komen tot nieuwe keuzes. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat u of een van uw medewerkers niet meer goed functioneert of de functie niet meer passend is. Of dat een functie wegens bedrijfseconomische redenen komt te vervallen. In alle situaties moet er dan gezocht worden naar een baan buiten de organisatie.

dronkert mensenverder begeleidt u of uw werknemer in het proces van outplacement; het afscheid nemen, daar waar aan de orde omgaan met boosheid en verlies, nieuwe keuzes maken en "de blik naar buiten richten". Belangrijke zaken die aandacht nodig hebben alvorens er gezocht kan worden naar een nieuwe functie in een nieuwe organisatie.

dronkert mensenverder maakt samen met u of uw medewerker een praktisch plan van aanpak.

Gedurende het traject wordt uitvoering gegeven aan dit plan.

dronkert mensenverder maakt vooraf met zowel werkgever als werknemer duidelijke afspraken over het plan van aanpak, tijdsduur van het traject en de eventuele mogelijkheden aangaande scholing etc.